Visning av PSYCHEDELIA og Q&A

NORWAY PSYCHEDELIC SOCIETY presenterte en virtuell filmvisning av dokumentaren PSYCHEDELIA: The History and Science of Mystical Experience med etterfølgende Q&A.

Filmen er laget av dokumentarfilmskaperen Pat Murphy og omhandler historien og forskningen på psykedelika fra 40-tallet frem til i dag. I dokumentaren vil du møte flere av de som leder den moderne forskningen innen området som Rick Doblin, Charles Grob og Stephen Ross.

Q&A-delen ble holdt på norsk av Andreas Wahl Blomkvist og meg. Andreas er lege i rus- og avhengighetsmedisin ved Universitetssykehuset i Nord-Norge og forfatter av den flotte boken Ulovlig medisin. Boken omhandler substanser som tyder på å ha stort potensiale som legemidler, men som samtidig er klassifisert og stigmatisert som rusmidler. Dette inkluderer psykedelika, MDMA, cannabis og ketamin. Jeg er grunnlegger av PSYN.no, Norway Psychedelic Society og jobber som psykedelisk guide.

Detaljer

Tid: Mandag 22. februar kl. 19-21
Sted: Online (Zoom)
Språk: Filmen er på engelsk uten undertekster og Q&A-delen er på norsk
Billettpris: 75 NOK*

*pluss frivillig donasjon til en organisasjon som heter Norsk Psykedelisk Vitenskap. 100 % av billettinntekter går
til filmskaperen.

Om Norsk Psykedelisk Vitenskap

NPV er en ideell organisasjon bestående av akademikere og forskere innenfor psykedelisk vitenskap i Norge som jobber for å fremme vitenskapelig utforskning av psykedelika på tvers av fagdisipliner. De reiser rundt jevnlig og holder foredrag for helsepersonell og andre om psykedeliske substanser. Jeg har ingen tilknytning til denne organisasjonen, men mener de gjør en viktig jobb for å endre holdningene til disse substansene, spesielt blant helsepersonell.

Mer informasjon om psykedelisk terapi?