Jeg tar for øyeblikket ikke inn nye klienter grunnet stor pågang, men ta kontakt for henvisninger.
Hopp til innholdet

Hvordan snakke med psykologen om psykedelika

Hvis man har ønske om eller erfaring med å bruke psykedelika som en del av sin terapeutiske prosess, kan det være veldig fint å dele dette med psykologen sin. Men mange mangler kunnskap om dette og sitter igjen med fordommer som fikk fotfeste for mange år siden. Her er noen tips til hvordan man kan gå frem hvis man ønsker å dele opplevelsen med sin psykolog. Hvordan du bør gå frem er selvfølgelig avhengig av din vurdering av forholdet og psykologens holdninger, men her er noen av mine tips for å gå frem på en trygg måte.

Gå trinnvis frem

Hvis du ønsker å dele alt ved opplevelsen anbefaler jeg å begynne med å spørre psykologen om hun/han kjenner noe til den seneste forskningen på MDMA og psilocybin. Hvis svaret er nei kan du kanskje ta med en artikkel neste gang. Denne artikkelen fra The New Yorker er veldig godt skrevet, men hvis du tror de heller vil ha noe mer norsk og akademisk er denne fin å begynne med. Hvis svaret er ja, har du en mulighet til å høre hva han/hun tenker om saken. Merk at de fleste psykologer vil uttale seg forsiktig på dette området i og med at hverken psilocybin eller MDMA er godkjente legemidler og at de kan være redde for å risikere å miste sin psykolog-autorisasjon hvis de blir anklaget for å oppfordre til bruk av psykedelika. Du kan også nevne at du ønsker å ha en slik opplevelse i et land der psilocybin er lovlig, for eksempel Nederland eller Jamaica. Et par jeg kjenner godt jobber sammen som psykedeliske terapeuter i Nederland der hun er utdannet psykolog og han har fått en mer sjamanistisk opplæring. Noen vil anse en slik setting som tryggere enn en gruppesetting.

Pakke det inn

Om du ikke ønsker å innrømme at du har hatt en psykedelisk opplevelse kan du si at du har prøvd holotropisk pust. Dette er en pusteteknikk som kan gi klare psykedeliske opplevelser for mange og gjerne brukes som et lovlig alternativ til psykedeliske stoffer. Her er en video som viser litt hvordan det fungerer. Du kan også omtale din psykedeliske opplevelse som en sterk drøm hvis du ønsker å dele og få tilbakemeldinger fra psykologen. I tillegg kan det være fint å forberede psykologen din på at dette er viktig for deg og at det er viktig at hun/han tar det i mot på en god måte.

Hvilke konsekvenser kan det få hvis jeg innrømmer bruk av ulovlige rusmidler til min psykolog?

Som regel lider man ikke noen konsekvenser for dette. Unntaket er hvis psykologen mener du kan være til skade for andre. Da har de rapporteringsplikt til politiet. Kunnskapsmangel hos noen psykologer og politiet er det som gjør dette området litt ullent. Det er flere historier om pasienter som har innrømmet sporadisk cannabis-bruk til lege eller psykolog og som har blitt fratatt førerkort. Argumentasjonen er da at det ligger mistanke om kjøring under påvirkning eller at cannabis påvirker førerprestasjon over lang tid. Dette er saker som man mest sannsynlig vil vinne dersom man anker saken, men litt hodebry kan det allikevel bli. Les en mer utdypende forklaring på hvordan den fungerer på Rustelefonen.no. I noen tilfeller kan det resultere i involvering av barnevernet dersom saken ansees som alvorlig nok. Det skal mye mer til for å miste foreldreretten enn sporadisk rusbruk, men det kan igjen bli litt hodebry og hvis man allerede er involvert i saker med barnevernet eller rundt foreldrerett, kan det gi uheldige utfall.

Ta kontakt med meg hvis du ønsker å komme i kontakt med psykedelika-vennlige psykologer.

Mer informasjon om psykedelisk terapi?

nb_NONO