Om meg.

Litt om min bakgrunn og kompetanse.

Mitt navn er Oskar Bull-Hansen og hadde min første psykedeliske opplevelse i 2013. Etter det har jeg vært veldig fascinert av potensialet som ligger i disse molekylene. De siste årene har jeg lest det meste jeg har funnet om psykedelika-assistert terapi og har kombinert dette med kurs og praktisk erfaring. Hør meg på Hennings Verden-podcasten her.

Hva gjør meg kompetent?

Psykedelisk terapi er fremdeles så nytt at det finnes lite relevant utdanning. Psykologi-studier fokuserer på tilnærmingsmåter som ikke fungerer optimalt i kombinasjon med psykedelisk terapi og det er få som praktiserer dette åpent i dag. For å kvalifisere meg har jeg lest disse bøkene, startet et forum for psykedelisk terapi, arrangert ukentlige samtaler med andre psykedeliske terapeuter i verden, tatt kurs i psykologiske modeller som brukes i de kliniske forsøkene og jobbet med egne prosesser i tillegg til klienter. Jeg oppfordrer alle til å stille meg spørsmål og verifisere svaret i etterkant for å vurdere min kompetanse.

Teoretiske modeller

Modeller og tankeretninger jeg har tro på

Det er noen grunnleggende elementer i min tilnærming som jeg mener passer godt i kombinasjon med psykedelisk terapi. Nysgjerrighet og åpenhet mener jeg er grunnsteiner i ethvert velfungerende mellommenneskelig forhold og det er påvist at psykedelika bygger opp under dette. I tillegg er jeg en tilhenger av en modell som kalles Internal Family Systems, som ser på en personlighet som en sammensetning av ulike deler, og der man har et grunnleggende fredfullt “Selv” i kjernen. Dette er også i tråd med Gabor Matés syn på personligheten, der det vi oppfatter som vår personlighet i stor grad er en tilpasning til omgivelsene våre gjennom oppveksten.

Ønsker du å prøve psykedelisk terapi?