Jeg tar for øyeblikket ikke inn nye klienter grunnet stor pågang, men ta kontakt for henvisninger.
Hopp til innholdet

Mer info om mitt oppfølgingsskjema

Alle mine klienter mottar et anonymt spørreskjema i etterkant av opplevelsen der de kan lufte tanker og meninger om opplevelsen og min påvirkning. Dette er for å få ærlige tilbakemeldinger fra klienter så jeg kan justere og tilpasse min tjeneste.

Om spørsmålene

I hovedsak stilte jeg to spørsmål. Det første spørsmålet er «Hvor trygg følte du opplevelsen ble gjort?» med forklaringen «Forberedelse, profesjonalitet, settingen, oppfølgingen.» Jeg stilte dette spørsmålet fordi jeg ønsker å vite hvordan jeg påvirker opplevelsen. Mange av mine klienter er veldig nervøse når de starter prosessen og man setter seg i en sårbar situasjon. Jeg ønsker å gjøre den så trygg som mulig. Det handler om å vise at jeg har nok kunnskap om det jeg driver med og at de føler seg trygge på meg som person. Det andre spørsmålet er «Hvor mye følte du at du fikk ut av denne opplevelsen?» med forklaringen «For eksempel sammenlignet med tidligere behandlingsformer eller andre forsøk på å møte intensjonen.» Her ønsker jeg å få vite hvilken opplevd nytteverdi mine klienter får ut av opplevelsen.

Det er viktig å nevne at denne undersøkelsen ikke kan regnes som «god forskning» på noen som helst måte, men heller skal gi meg noe å navigere etter. Hvis mine klienter hverken føler seg trygge eller har noen opplevd nytteverdi, ville jeg måttet justere og eventuelt byttet yrke.

Resultater

Trygghet
0 /5
Nytteverdi
0 /5

Her har jeg utregnet gjennomsnittet på begge disse spørsmålene. Jeg vil oppdatere disse tallene én gang i kvartalet.

Mer informasjon om psykedelisk terapi?

nb_NONO