Jeg tar for øyeblikket ikke inn nye klienter grunnet stor pågang, men ta kontakt for henvisninger.
Hopp til innholdet

Psykedelika mot avhengighet

Jeg vil begynne med å sitere Gabor Matés definisjon av avhengighet;

Avhengighet manifesteres i enhver atferd som en person begjærer, finner midlertidig lindring eller glede av, men som man lider negative konsekvenser av, og som man likevel har problemer med å gi opp.

Utifra denne definisjonen er det nok mange som kan kjenne seg selv igjen. Avhengighet favner mye bredere enn rusmidler, med alt fra mat, jobb, internett-bruk, porno, trening, sex og gambling.

Hva er årsaken til avhengighet?

Mange mener avhengighet i bunn og grunn er et valg man tar. Andre mener det er basert på genetisk disposisjon, en slags arvelig sykdom. Eller at det er selve rusmiddelet/handlingen som er så avhengighetsskapende i seg selv at man ikke klarer å slutte. Utifra disse synspunktene vil man tro at «det å si nei», straff eller avrusningsprogrammer vil fungere godt. Noen ganger fungerer det, men resultatene uteblir ofte.

Men hva hvis avhengighet ikke har noe med et (bevisst) valg å gjøre og ikke et gen du har arvet? Hvis man ser på det man vet i dag om hjernens/personlighetens utvikling i tidlige utviklingsår, kan man se at det skal ganske lite til for at mennesker føler at «noe mangler» i hverdagen. Mange kjenner at man blir mer sårbar for avhengighet hvis man er i en utsatt periode i livet. Stress, sorg, kjedsomhet, frustrasjon, sinne er alle katalysatorer for avhengighet. Hvis man ser på grunnene til at personen søker seg vekk fra sitt vanlige liv i utgangspunktet, kommer man kanskje nærmere problemets kjerne. Se et foredrag av Gabor Maté som forklarer dette i detalj her.

Så hvordan og hvorfor kan psykedelika fungere?

Det kan for mange fremstå som kontraintuitivt å bruke rusmidler for å slutte å bruke rusmidler. Jeg mener at forholdet til rusmiddelet er det som skiller bruk og misbruk. Man kan innta alle rusmidler (eller utføre handlinger) med en intensjon om å begrense opplevelsen av livet, eller å utvide den. Hvis det er for å begrense opplevelsen av livet, er det en underliggende grunn til dette, til at det vanlige livet ikke er godt nok.

Hvis man ser på avhengighet som en naturlig reaksjon/tilpasning på en mangel på tilknytning til seg selv og verden rundt seg, kan man også forklare hvordan psykedelika eller endrede bevissthetstilstander kan påvirke avhengighet. Psykedelika gir mange en midlertidig følelse av å tilknyttet og tilfreds med seg selv, samtidig som man kan oppleve å se/føle ting i et nytt lys. Dette gir en muligheten til å føle i hvilken grad man faktisk har tilpasset seg, som igjen viser at det er muligheter for forandring.

En spesiell plante for avhengighet

Alle klassiske psykedelika fungerer godt mot avhengighet, men det finnes også en spesiell plantemedisin som har vist seg spesielt effektiv mot tung rusavhengighet, nemlig iboga. Dette er en tradisjonell, afrikansk plantemedisin som har psykedeliske og dissosiative egenskaper, men som ikke klassifiseres som klassisk psykedelika. Den aktive ingrediensen i iboga, ibogain, er lovlig å bruke i behandling i noen land som Canada og Mexico og har vist gode resultater. En av grunnene til dette er at opioidavhengige også opplever en slutt på sin fysiske avhengighet i tillegg til den psykiske. Det finnes en del tilbydere av dette verden over, men det er viktig å gjøre research. Det koster fra 5000 til 10 000 USD for en behandling og ikke alle leverer helt det de lover. Det finnes en liten guide til å komme i gang her. Det er også viktig å vite at den fysiske påkjenningen av en slik behandling er større enn ved klassiske psykedelika, så det er ekstra viktig at man har medisinsk personell tilgjengelig på stedet.

Mer informasjon om psykedelisk terapi?

nb_NONO