Jeg tar for øyeblikket ikke inn nye klienter grunnet stor pågang, men ta kontakt for henvisninger.
Hopp til innholdet

Psykedelika og medisininteraksjoner

Før du leser videre vil jeg nevne at jeg hverken er lege eller farmasøyt. Det er en risiko for at jeg gir dårlige råd basert på alt jeg ikke vet, men jeg skriver denne artikkelen fordi jeg tror de rådene jeg gir her er bedre enn de man finner (eller ikke finner) de fleste andre steder.

Mange av mine klienter går på ulike medisiner og det er et tema som derfor kommer opp ukentlig. Hvilke medisiner kan man fortsette på? Hvilke må man gå av for å ikke dempe effekten? Hvilke kan være farlige i kombinasjon med psykedelisk terapi? Siden det finnes utallige medisiner og kombinasjoner, er ikke svaret helt enkelt. Men det finnes noen retningslinjer som er greit å følge og noen tips til hvordan man kan gjøre research på egenhånd. Hvis man skal slutte med medisiner er det viktig å gjøre dette i samråd med lege/psykiater/psykolog/venner/familie så man gjør dette på en god måte og andre er informert om prosessen. Å trappe ned på stabiliserende medisiner er ofte destabiliserende i seg selv og en psykedelisk opplevelse destabiliserer ytterligere. Det er viktig å få nok søvn i løpet av de første dagene etter en opplevelse.

Antidepressiva og psilocybin/LSD/DMT

Da jeg begynte å jobbe med dette i 2020 ble det alltid sagt ”man må gå av antidepressiva minst to uker før en psykedelisk opplevelse”. Dette gjaldt de kliniske studiene som ble gjort og hos ulike retreatsentre verden over. Dette er ikke fordi det er farlig å kombinere (med unntak av med ayahuasca), men heller basert på antagelsen om at antidepressiva demper effekten av klassiske psykedelika som psilocybin og LSD. En amerikansk farmasøyt som kaller seg Spirit Pharmacist har lagt ut en oversikt over nedtrapping for ulike antidepressiva her. Dette har for det meste vært basert på anekdoter fra folk som har prøvd. I sent 2021 kom det ut et placebo-kontrollert studie fra Compass Pathways som viste at deltakere som gikk på SSRI under psilocybin-behandling allikevel fikk sammenlignbare resultater med de som ikke gikk på SSRI. Dette er et lite studie, men viser i alle fall at mange kan få gode resultater av psilocybin-behandling til tross for at de fortsatt går på antidepressiva.

Min erfaring tilsier at risikoen for å få en dempet opplevelse med psilocybin er litt høyere om man samtidig går på antidepressiva, men at de fleste får forventet effekt. Jeg har en tynn hypotese om at det kan ta lengre tid før psilocybinet gir effekt om man samtidig går på antidepressiva.

Antidepressiva og MDMA

Også her har det gjeldende rådet vært å gå av antidepressiva to uker før en opplevelse. Her har årsaken vært todelt, både at de fleste antidepressiva ser ut til å dempe effekten av MDMA betydelig, men også (lav) risiko for seratoninsyndrom. Når man i et lite studie har sett nærmere på resultatene til de som gikk av en antidepressiva to uker i forkant av en MDMA-terapisession, ble den terapeutiske effekten redusert med over 60 %. Spirit Pharmacist har en hypotese om at man må trappe ned mye lenger i forkant for å få normalt forventet effekt, minst 4 til 6 uker. Denne hypotesen begrunnes med at det ofte tar 4-6 uker før antidepressiva begynner og virke og at det er naturlig at det vil ta like lang tid for at virkningen skal forsvinne igjen.

Angstdempende og antipsykotika

Angstdempende medisiner som benzodiazapiner (f.eks. Vival/Valium/Xanor/Xanex) kan dempe effekten av både MDMA og klassiske psykedelika som psilocybin, LSD og DMT betydelig og bør derfor trappes ned på i forkant av en opplevelse. Disse omtales derfor noen ganger som en «trip killer» fordi de stopper den psykedeliske opplevelsen.

Antipsykotika/neuroleptika som kvetiapin/Seroquel og olanzapin/Zyprexa sies også å dempe den psykedeliske opplevelsen. Antipsykotika kan foreskrives etter ulike indikasjoner/symptomer, men det er viktig å merke seg at man skal være spesielt forsiktig hvis de er skrevet ut for diagnoser som schizofreni, mani eller psykoser, som er en gruppe med høy risiko for forverring av symptomer etter en psykedelisk opplevelse. Dette gjelder i lavere grad for MDMA, og høy grad klassiske psykedelika.

Farlige kombinasjoner

Det finnes også noen medisiner som er svært ubehagelige eller farlige i kombinasjon med psykedeliske substanser. Jeg lister noen av disse her.

  • Litium med klassiske psykedelika (psilocybin, LSD, DMT) har vist seg å gi kramper, sjokk og i verste fall død hos omtrent 50 % av registrerte tilfeller.
  • MAO-hemmere (en uvanlig antidepressiva, men også en ingrediens i ayahuasca) kan gi serotonergt syndrom/serotoninsyndrom i kombinasjon med MDMA. Dette kan være dødelig. Det er derfor spesielt viktig å ikke innta MDMA for nært en ayahuasca-opplevelse.
  • Noen migrenemedisiner (som f.eks. eletriptan og Zomig) frarådes i et tidsrom på 24 timer før og etter en trip med LSD, psilocybin og DMT.
  • Jeg tror man bør være forsiktig med andre medisinsopper som reishi og chaga i kombinasjon med psilocybin basert på erfaringer.

Hva med andre medisiner?

Hvordan medisiner interagerer med hverandre er komplekst og siden din fastlege kanskje vet mindre om psykedelika enn deg, er det dessverre sjeldent man får gode svar der. Når jeg skal finne ut om medisiner kan kombineres med psykedelika begynner jeg rett og slett på Reddit for anekdotisk bevis. Det er mange på Reddit som har prøvd nesten alle mulige kombinasjoner av medisiner og rusmidler og det kan i alle fall gi en indikator på hvor farlig det kan være. I tillegg kan jeg også Google virkningen til medisinene det er spørsmål om for å se om krasjer med psykedelika på noen måte. Migrenemedisinen Zomig, for eksempel, skal ikke kombineres med ergotamin i følge Felleskatalogen, et stoff som er nært beslektet med LSD. En annen medisin kan være en sterk belastning på leverfunksjon, for eksempel, og derfor være farlig i kombinasjon med MDMA som også gir belastning på leveren. Og det generelle rusmiddelrådet «Start low. Go slow.» er alltid fint å ha med seg.

Ta gjerne kontakt for en gratis, kort konsultasjon her eller en hel betalt time her for litt råd på veien.

Mer informasjon om psykedelisk terapi?

nb_NONO