Jeg tar for øyeblikket ikke inn nye klienter grunnet stor pågang, men ta kontakt for henvisninger.
Hopp til innholdet

Psykedelisk terapi for døende

Alle skal dø, men de aller fleste frykter allikevel døden. Ironien er at frykten noen ganger er så dominerende at man ikke klarer å nyte livet frem til døden inntreffer. En slik dødsangst kan ramme unge og gamle, friske og syke. Forskning på psykedelika fra 60-tallet viste lovende resultater med kreftpasienter, men siden det ikke var vanlig med placebo-kontrollgruppe på den tiden, har de ikke veid så tungt i moderne farmakologi. Etter hippie-bølgen ble disse stoffene forbudt og forskningen stoppet i praksis i 30 år. Døende pasienter er den gruppen det er enklest å få godkjenning for å ta i bruk eksperimentell behandling og medisiner, så de første psilocybin-studiene i moderne tid tok for seg nettopp denne gruppen.

Studier og resultater

Et av de første større studiene på psykedelika i moderne tid ble gjennomført ved Johns Hopkins University på en gruppe pasienter med livstruende kreft. Det ble utført to lignende studier i 2011 og 2014 med 12 deltakere, så målet her var å se om resultatene holdt seg i en større populasjon (56 deltakere). Alle disse studiene var dobbeltblindet og placebo-kontrollert og dette seneste studiet har fått skryt for kvaliteten. Alle deltakerne hadde potensielt livstruende kreftdiagnoser og markante angst- og/eller depresjonsssymptomer. Den ene gruppen fikk en høy dose psilocybin, tilsvarende 3,5 g sopp (P. Cubensis), og placebo-gruppen fikk en lav dose, tilsvarende 0,25 g sopp. Før dagen der de mottok medisinen hadde de i snitt tre forberedelsesmøter. Det var to terapeuter til stede gjennom hele prosessen og rommet der behandlingen fant sted var et «hjemmekoselig» rom med planter, bilder og en sofa der deltakerne skulle ligge. I etterkant av medisindagen hadde deltakerne i snitt seks integrasjonsmøter, igjen med begge terapeutene til stede.

Resultatene ble målt ved å spørre både deltakerne selv og andre observatører som familie, kolleger og venner. 62% rapporterte at høydoseopplevelsen var blant de fem mest meningsfylte opplevelsene de har hatt i sitt liv, der opplevelser som fødsel av barn, død i nær familie, bryllup og lignende stod på lista. 86 % rapporterte om moderat til høy økning av livskvalitet, et tall som kun sank med 3,5 % i løpet av seks måneder. Ved måling av reduksjon av symptomer for angst og depresjon var resultatene på 52-60 % for høydose-gruppen sammenlignet med 12-16 % for placebo-gruppen.

Dette var veldig lovende resultater og banet vei for mye av den nyere forskningen med psilocybin.

Mer informasjon om psykedelisk terapi?

nb_NONO