Jag tar för närvarande inte in nya kunder på grund av stor efterfrågan, men kontakta mig för tips om andra.
Hoppa till innehåll

Bli med i Norway Psychedelic Society

Runt om i världen har olika former av psykedeliska samhällen länge funnits, ofta kallade psykedeliska klubbar eller psykedeliska samhällen. Ända sedan 60-talet när Timothy Leary startade The Harvard Psychedelic Club har dessa samlats för människor som vill lära sig mer, människor som vill dela erfarenheter, människor som vill diskutera psykedelik eller vill ha stöd från ett samhälle. I avsaknad av en sådan grupp i Norge har jag haft en önskan att starta en. Målet är att gruppen ska vara en plats där du kan dela med andra utan att vara kopplad till en politisk eller forskningsinriktad agenda. Gruppen är i sin linda nu, men när vi stöter på en kritisk massa intresserade vill jag bland annat starta en integrationsgrupp som ett billigare (och förhoppningsvis gratis) alternativ till integrationsterapi.

Är du intresserad av mer information om den här gruppen? Du hittar gruppen på Facebook här.

Mer information om psykedelisk terapi?

sv_SESV