Jag tar för närvarande inte in nya kunder på grund av stor efterfrågan, men kontakta mig för tips om andra.
Hoppa till innehåll

Psykedelia och droginteraktioner

Innan du läser vidare vill jag nämna att jag varken är läkare eller farmaceut. Det finns en risk att jag ger dåliga råd baserat på allt jag inte vet, men jag skriver den här artikeln för att jag tror att de råd jag ger här är bättre än vad du kan (eller inte kan) hitta andra ställer.

Många av mina klienter går på olika mediciner och det är ett ämne som därför kommer upp varje vecka. Vilka mediciner kan man fortsätta ta? Vilka måste man sluta med för att inte dämpa effekten? Vilka kan vara farliga i kombination med psykedelisk terapi? Eftersom det finns otaliga mediciner och kombinationer är svaret inte helt enkelt. Men det finns några riktlinjer som är bra att följa och några tips om hur du gör research på egen hand. Om du ska sluta med medicinering är det viktigt att göra detta i samråd med läkare/psykiater/psykolog och vänner/familj så att du gör detta på ett bra sätt och andra blir informerade om processen. Att sluta med stabiliserande medicinering är ofta destabiliserande i sig och en psykedelisk upplevelse destabiliserar ytterligare. Det är viktigt att få tillräckligt med sömn under de första dagarna efter en upplevelse.

Antidepressiva och psilocybin/LSD/DMT

När jag började jobba med detta 2020 sa man alltid "man måste sluta med antidepressiva minst två veckor innan en psykedelisk upplevelse". Det gällde de kliniska studier som genomfördes och vid olika retreatcenter världen över. Det berodde inte på att det är farligt att kombinera (med undantag för ayahuasca), utan snarare utifrån antagandet att antidepressiva medel dämpar effekterna av klassiska psykedelika som psilocybin och LSD. En amerikansk farmaceut som kallar sig Spirit Pharmacist har publicerat en översikt över nedtrappning för olika antidepressiva medel här. Detta har mest baserats på anekdoter från personer som har försökt. I slutet av 2021 kom det ut ett placebokontrollerad studie från Compass Pathways som visade att deltagare som tog SSRI under psilocybinbehandling ändå fick jämförbara resultat med de som inte tog SSRI. Det här är en liten studie, men den visar i alla fall att många kan få bra resultat av psilocybinbehandling trots att de fortfarande går på antidepressiva.

Min erfarenhet talar för att risken att få en dämpad upplevelse av psilocybin är något högre om man samtidigt tar antidepressiva, men att de flesta får den förväntade effekten. Jag har en tunn hypotes att det kan ta längre tid för psilocybinet att ge effekt om man samtidigt tar antidepressiva.

Antidepressiva och MDMA

Även här har nuvarande råd varit att sluta med antidepressiva två veckor innan en upplevelse. Här har anledningen varit tvåfaldig, både att de flesta antidepressiva medel verkar dämpa effekterna av MDMA avsevärt, men också den (låga) risken för serotonergt syndrom. När en i en liten studie har tittat närmare på resultaten av de som slutade med ett antidepressivt läkemedel två veckor före en MDMA-behandlingssession, minskade den terapeutiska effekten med över 60 %. Spirit Pharmacist har en hypotes om att man måste avta mycket längre i förväg för att få den normalt förväntade effekten, minst 4 till 6 veckor. Denna hypotes motiveras av att det ofta tar 4-6 veckor för antidepressiva läkemedel att börja verka och att det är naturligt att det tar lika lång tid för effekten att försvinna igen.

Ångestmedicin och antipsykotika

Ångestdämpande mediciner som bensodiazapiner (t.ex. Vival/Valium/Xanor/Xanax) kan avsevärt dämpa effekterna av både MDMA och klassiska psykedelika som psilocybin, LSD och DMT och bör därför slutas med innan en upplevelse. Dessa kallas därför ibland för en "trip killer" eftersom de stoppar den psykedeliska upplevelsen.

Antipsykotika/neuroleptika som quetiapin/Seroquel och olanzapin/Zyprexa sägs också dämpa den psykedeliska upplevelsen. Antipsykotika kan förskrivas efter olika indikationer/symtom, men det är viktigt att notera att man bör vara extra försiktig om de skrivs ut vid diagnoser som schizofreni, mani eller psykos, som är en grupp med hög risk för förvärrade symtom efter en psykedelisk upplevelse. Detta gäller i mindre utsträckning för MDMA, och i hög grad för klassiska psykedelika.

Farliga kombinationer

Det finns också vissa läkemedel som är mycket obehagliga eller farliga i kombination med psykedeliska substanser. Jag listar några av dessa här.

  • Litium med klassiska psykedelika (psilocybin, LSD, DMT) har visat sig orsaka kramper, chock och i värsta fall död i cirka 50 % av registrerade fall.
  • MAO-hämmare (ett ovanligt antidepressivt medel, men också en ingrediens i ayahuasca) kan orsaka serotonergt syndrom/serotonergt syndrom i kombination med MDMA. Detta kan vara dödligt. Det är därför särskilt viktigt att inte konsumera MDMA för nära en ayahuasca-upplevelse.
  • Vissa migränläkemedel (som eletriptan och Zomig) rekommenderas inte under en period på 24 timmar före och efter en resa med LSD, psilocybin och DMT.
  • Jag tycker att man ska vara försiktig med andra medicinska svampar som reishi och chaga i kombination med psilocybin baserat på erfarenhet.

Hur är det med andra mediciner?

Hur mediciner interagerar med varandra är komplext och eftersom din husläkare kanske vet mindre om psykedelika än du gör är det tyvärr sällan man får bra svar där. När jag vill ta reda på om mediciner kan kombineras med psykedelia börjar jag helt enkelt på Reddit för anekdotiska bevis. Det finns många på Reddit som har provat nästan alla möjliga kombinationer av mediciner och droger och det kan i alla fall ge en indikator på hur farligt det kan vara. Dessutom kan jag också googla på effekterna av medicinerna i fråga för att se om de interagerar med psykedelia på något sätt. Migränmedicinen Zomig ska till exempel inte kombineras med ergotamin enligt FASS, ett ämne som är nära besläktat med LSD. En annan medicin kan vara en stark belastning på till exempel leverfunktionen och därför vara farlig i kombination med MDMA, som också belastar levern. Och det allmänna drogrådet "Start low. Go slow." är alltid bra att ha med sig.

Kontakta mig gärna för en gratis, kort konsultation här eller en full betald timme här för lite råd på vägen.

Mer information om psykedelisk terapi?

sv_SESV