Jag tar för närvarande inte in nya kunder på grund av stor efterfrågan, men kontakta mig för tips om andra.
Hoppa till innehåll

Mer information om mitt uppföljningsformulär

Alla mina klienter får ett anonymt frågeformulär efter upplevelsen där de kan sprida tankar och åsikter om upplevelsen och mitt inflytande. Detta för att få ärlig feedback från kunder så att jag kan justera och anpassa min tjänst.

Om frågorna

Jag ställde främst två frågor. Den första frågan är "Hur säker kände du att upplevelsen gjordes?" med förklaringen "Förberedelse, professionalism, inställning, uppföljning." Jag ställde den här frågan eftersom jag vill veta hur jag påverkar upplevelsen. Många av mina klienter är väldigt nervösa när de startar processen och du sätter dig själv i en utsatt situation. Jag vill göra det så säkert som möjligt. Det handlar om att visa att jag har tillräcklig kunskap om vad jag gör och att de känner sig trygga med mig som person. Den andra frågan är "Hur mycket kände du att du fick ut av den här upplevelsen?" med förklaringen "Till exempel jämfört med tidigare behandlingar eller andra försök att möta avsikten." Här vill jag veta vilken upplevd nytta mina klienter får av upplevelsen.

Det är viktigt att nämna att dessa svar inte kan betraktas som "bra forskning" på något sätt utan snarare bör ge mig något att navigera i. Om mina kunder inte känner sig säkra eller har någon användbar upplevelse måste jag justera och eventuellt byta yrke.

Resultat

Upplevd trygghet
0 /5
Upplevd nytta
0 /5

Här har jag beräknat genomsnittet för båda dessa frågor. Jag kommer att uppdatera dessa siffror en gång i kvartalet.

Mer information om psykedelisk terapi?

sv_SESV