Jag tar för närvarande inte in nya kunder på grund av stor efterfrågan, men kontakta mig för tips om andra.
Hoppa till innehåll

Psykedelisk terapi för döende

Alla kommer att dö, men de flesta fruktar fortfarande döden. Ironin är att rädsla ibland är så dominerande att man inte kan njuta av livet förrän döden inträffar. En sådan rädsla för döden kan drabba unga och gamla, friska och sjuka. Forskning om psykedelika från 60-talet visade lovande resultat med cancerpatienter, men eftersom det inte var vanligt med placebokontrollgruppen vid den tiden har de inte vägt så tungt i modern farmakologi. Efter hippivågen förbjöds dessa läkemedel och forskningen stoppades i praktiken i 30 år. Döende patienter är den grupp som är enklast att få godkännande för att använda experimentell behandling och medicinering, så de första psilocybinstudierna i modern tid behandlade just denna grupp.

Studier och resultat

En av de första stora studierna om psykedelika i modern tid genomfördes vid Johns Hopkins University på en grupp patienter med livshotande cancer. Två liknande studier genomfördes 2011 och 2014 med 12 deltagare, så målet här var att se om resultaten förblev i en större befolkning (56 deltagare). Alla dessa studier var dubbelblinda och placebokontrollerade och den senaste studien har fått beröm för sin kvalitet. Alla deltagare hade potentiellt livshotande cancerdiagnoser och markerade ångest- och / eller depressiva symtom. En grupp fick en hög dos psilocybin, motsvarande 3,5 g svamp (P. cubensis), och placebogruppen fick en låg dos, motsvarande 0,25 g svamp. Innan dagen de fick medicinen hade de i genomsnitt tre förberedelsemöten. Det fanns två terapeuter närvarande under hela processen och rummet där behandlingen ägde rum var ett "hemtrevligt" rum med växter, bilder och en soffa där deltagarna skulle ligga. Efter läkemedelsdagen hade deltagarna i genomsnitt sex integrationsmöten, återigen med båda terapeuterna närvarande.

Resultaten mättes genom att fråga både deltagarna själva och andra observatörer som familj, kollegor och vänner. 62% rapporterade att högdosupplevelsen var bland de fem mest meningsfulla upplevelser de har haft i sina liv, där upplevelser som födelse av barn, död i nära släktingar, bröllop och liknande stod på listan. 86 % rapporterade en måttlig till hög ökning av livskvaliteten, en siffra som bara minskade med 3,5 % över sex månader. När man mätte minskningen av symtom på ångest och depression var resultaten 52-60 % för högdosgruppen jämfört med 12-16 % för placebogruppen.

Dessa var mycket lovande resultat och banade väg för mycket av den senaste forskningen med psilocybin.

Mer information om psykedelisk terapi?

sv_SESV