Jag tar för närvarande inte in nya kunder på grund av stor efterfrågan, men kontakta mig för tips om andra.
Hoppa till innehåll

Letar du efter en psykedelisk terapeut?

Under de senaste åren, i takt med ökad forskning och ständig medietäckning, vill fler och fler människor prova terapeutisk behandling med klassiska psykedelia och MDMA. De kliniska prövningarna har kommit så långt att det råder liten tvekan om att den har en bra effekt och når popförfattaren Michael Pollans bok, How to Change Your Mind, (som också kom ut på norska hösten 2019) kom ut 2018 började intresset i befolkningen bli stort. 

MAPS, som bedriver merparten av forskningen om detta idag, har uppskattat att MDMA kommer att godkännas som läkemedel 2023 i USA och hoppas att psilocybin (svampar) kommer att följa några år senare. Det är troligt att Norge kommer att följa inom kort. Kom ihåg att detta inte handlar om legalisering utan om användning av ett godkänt läkemedel tillsammans med en psykolog. Fram till dess är det olagligt på de flesta platser i världen, och även här i Sverige. Så vad gör du om du inte vill vänta till 2024-2026? Det finns några alternativ.

Så vilka alternativ har du i Norge?

Den första, mest tillgängliga, är ketaminbehandling. Ketamin är inte ett klassiskt psykedeliskt läkemedel och har en dissociativ effekt, helt annorlunda än MDMA och psilocybin. Samtidigt har det varit ett godkänt läkemedel sedan 70-talet och har tydligt haft goda resultat vid behandling av depression (både uni- och bipolär) och kronisk smärta. Det finns ett par privata kliniker som gör detta i Norge, Axon Clinic och Emma Sofia Clinic, förutom ett offentligt erbjudande på Østfold Kalnes sjukhus där du kan få behandling efter en remiss från din läkare. För mer information om ketaminbehandling och dokumentation, se dessa sidor. En studie för MDMA för PTSD godkändes av den norska läkemedelsmyndigheten i juni 2020 och kommer initialt endast att omfatta två deltagare som rekryteras passivt. En större studie förväntas komma snart med möjlighet till bredare rekrytering. Se status på clinicaltrials.gov. Jag kommer att uppdatera med mer information när jag vet något mer om detta.

Jag kan ta dig igenom en terapeutisk process. Läs mer om vad jag kan erbjuda här.

När det gäller mindre lagliga alternativ finns det flera som erbjuder ayahuasca- och peyote-ceremonier runt om i Norge och Sverige, men här är det mycket viktigt att du tar ansvar för din egen säkerhet och gör din egen forskning i förväg. Snälla ta Kontakt med mig för en gratis konsultation om du överväger sådana alternativ. Ett annat alternativ är att försöka hitta en "underjordisk terapeut" eller guide som kan vägleda dig genom processen. Då kan du få en en-mot-en upplevelse som många anser är optimal för terapeutiska upplevelser. Det finns några av dessa i Skandinavien, men är ofta inte så lätta att spåra. Om du frågar lite kan du hitta någon. Även här är det viktigt att gå försiktigt och vidta några försiktighetsåtgärder. Nästan alla jag har träffat som ägnar sina liv åt psykedelisk behandling är vackra, samvetsgranna människor, men det finns exempel på oetiskt beteende.

Läs mer om kostnaden för psykedelisk terapi

Och vilka ligger utanför Norge?

Det finns flera lagliga alternativ till psilocybin och ayahuasca utanför Norge, inklusive Nederländerna, Jamaica och flera länder i Sydamerika. Dessa kallas "retreater" och du kan Google dem. Det är värt att notera att detta sker i grupper och att det sällan liknar den kliniska stil som forskningen bygger på i bilden ovan. Även här är det viktigt att göra egen forskning och ha ett supportnätverk klart när du återvänder för att integrera upplevelsen. Du kanske till exempel vill hitta en psykolog som kan lite om psykedelika och de mentala processerna kring en sådan upplevelse före en resa till en sådan reträtt. 

Jag kan gärna hjälpa dig på vägen, och sedan har MAPS en lista över integrationsterapeuter här. Det finns få i Europa i skrivande stund, men om du är bekväm att prata engelska och du kommer till tidsskillnaden finns det många bra integrationsterapeuter i USA. Dessutom finns det en psykolog i Nederländerna som har fått MAPS-utbildning och som erbjuder en-mot-en-behandling med psilocybin. Denna process är mer lik de kliniska protokollen.

MDMA är fortfarande olagligt i de flesta länder och från och med idag erbjuder endast underjordiska guider behandling med MDMA. Det är viktigt att du tar ansvar för den upplevelse du söker och jag rekommenderar ingen att bara "hoppa in" utan att göra grundlig forskning. Psychedelics Today har en videokurs tillgänglig som ger en mycket omfattande introduktion till psykedelia.

Icke-farmakologiska alternativ

Det finns några alternativ till att ta psykedelika. Meditation kan ge liknande upplevelser som psykedelika, men det kräver ofta att meditera regelbundet i många månader eller kanske år. Det finns fortfarande många som rapporterar om en god terapeutisk effekt ändå, men inte lika markerade som en psykedelisk upplevelse. Det finns också några former av andningsövningar som kallas "holotropiskt andningsarbete" som kan ge kraftfulla psykedeliska upplevelser. 

Kanske världens främsta forskare inom psykedelisk terapi, Stanislav Grof, utvecklade detta när LSD klassificerades som ett läkemedel 1967 som ett lagligt alternativ till psykedelisk assisterad terapi. I praktiken innebär detta att andas kraftigt in och ut medan du lyssnar på rytmisk musik i några timmar. Jag har inte kunnat hitta några vanliga leverantörer av detta i Norge, men jag vet att det har förekommit några händelser inom detta tidigare. Annars i Europa och USA finns det flera sådana holotropa andningssamlingar. Du kan hitta en bra beskrivning av processen här. Det här är också något du kan prova hemma, men kanske lite kortare i början (t.ex. 15 minuter) och med någon att ta hand om. Denna person bör informeras om hur detta fungerar. Jag kan också vägleda dig genom en sådan upplevelse under några timmar.

Mer information om psykedelisk terapi?

sv_SESV